close

CASE STUDY | #act4planet – Pro sebe. Pro radost. Pro ostatní.

V roku 2021 sme vyhrali výberové konanie pre spoluprácu na medzinárodnej behaviorálnej kampani s Človekom v tísni. Jednalo sa o kampaň vrámci projektu 1planet4all. Ten sa zaoberá zvýšením povedomia o klimatickej zmene, možných riešeniach a zapája mladých ľudí v 12 európskych krajinách. Spolu sa na ňom podieľa 14 neziskových organizácií. Do tejto sa zapojili 4 krajiny – Česká republika, Španielsko, Portugalsko a Estónsko. Cieľom bolo motivovať mladú generáciu, aby si osvojilo návyky, ktoré efektívne znižujú uhlíkovú stopu a zmeniť ich chovanie. 

Príprava kampane

Pri vymýšľaní nastavenia kampane bol pre nás k dispozícií výzkum od klienta. Vďaka nemu sme zistili, že ľudia vedia, čo by mali robiť avšak sa cítia samy a majú pocit, že ako jednotlivci nič nemôžu zmeniť.

Následne sme si stanovili 4 merateľné ciele. Tie sme nastavili podľa rozpočtu a ceny za preklik alebo podľa počtu obyvateľov v danej krajine zasiahnuteľných na sociálnych sieťach. KPI’s boli – doviesť ľudí na novovytvorený web www.actforplanet.eu, použitie hashtagu #act4planet na sociálnych sieťach, použitie instagramového filtra a PR v médiách.

Realizace kampane

Kampaň sme spustili symbolicky na Deň Zeme a ukončila sa na konci júla. Obsah komunikácie sme vytvárali na základe 13 tematických okruhov. Zaoberali sa napríklad minimalizmom, cestovaním, úsporou na energiách či jedlom. Vedeli sme, že nechceme hovoriť o probléme, ale chceme ponúknuť možné riešenia aj v domácnosti alebo v živote jednotlivca. Témy sme prezentovali v pozitívnom zmysle (urob niečo...ušetri...).

Obsah témat sme cieľovej skupine doručovali formou edukácie, eko tipmi, eko faktami. Všetky potrebné informácie sme zdieľali na Instagrame a Facebooku, ktoré ľudí navádzali na návštevu webovej stránky, kde si mohli dohľadať ďalšie informácie o danej téme. 

Následne sme ich vyzvali k akcii a k použitiu filtra. Ten mal za úlohu ukázať ľuďom, že aj počas bežného dňa môžu vykonať jednoduchú aktivitu a vytvoriť si tak návyk. Užívatelia si losovali jednotlivé výzvy, vďaka ktorým sa zapojili do výzvy. Cieľom bolo vytvoriť výzvu jednoduchú a zábavnú. Zároveň sme poskytli influencerom podklad ku komunikácií a my sme si mohli merať, koľko ľudí sa zapojilo do výzvy. 

Partneri a ambasádori kampane

Počas kampane sme spolupracovali so 4 neziskovými organizáciami z každej krajiny. Tí nám pomáhali pochopiť aktuálne problémy v daných krajinách. Pre podporu komunikácie s influencermi a platenú časť kampane sme v jednotlivých krajinách mali partnerské marketignové agentúry. Na kampani sa celkovo podieľalo 18 influencerov. Komunikovali výzvu, jednotlivé tematické okruhy a rozšírovali myšlienku ďalej do svojho publika.Vrchol kampane bol livestream zakončil livestream. Jednou z požiadavok bolo spojiť všetky 4 krajiny a ukázať publiku, že na to nie sú samy. Zišli sa 4 influenceri – jeden za každú krajinu – a diskutovali o témach v ich krajinách, možných riešeniach a celkovej problematike ohľadom klimatickej zmene. 

PR sme riešili interne s oddelením PR CZECH PROMOTION. Boli nám odporučené relevantné média, ktoré by táto téma mohla zaujímať a zároveň by to pomohlo v jej šírení. 

Výsledky kampane

Celkovo sme kampaňou zasiahli 98,6 milióna ľudí naprieč všetkými štátmi. Webovú stránku navštívilo 134 tisíc ľudí a do výzvy sa jich zapojilo 110 tisíc. Zaznamenali sme, že filter využilo 830 tisíc ľudí. Vrámci PR sme vydali 2 tiskové správy – na začiatku a na konci kampane, ktorú publikovalo viac než 30 médií.

Referenčný dopis

 

Kristína Borzová

Account Manager

24. 10. 2022 CaseStudy