close

Case study | Keď obsah pozdvihuje výkonnostné kampane

Vesper Homes nie je len firma na stavbu domov, ale skutoční architekti. Majú pod kontrolou celý proces od návrhu drevostavby po jej výrobu, stavbu a následnú údržbu. To im umožňuje garantovať kvalitnú a rýchlu prácu. Dôraz kladú na poctivú remeselnú prácu a detaily, ktoré ich zákazníci oceňujú. Každý dom od Vesper Homes je jedinečný, pričom pristupujú ku každej zákazke individuálne a s ohľadom na udržateľnosť a úctu k prírode. 

Klient sa na nás obrátil s problémom príliš veľkého množstva dopytov, čo zaťažovalo obchodné oddelenie. Bolo potrebné zefektívniť proces spracovania dopytov a nájsť stratégiu, ako osloviť správnu cieľovú skupinu, ktorá bola ťažko cieľená reklamou na internete.

Cesta k vyššej relevancii 

Na základe auditu a tvorby novej stratégie sme zistili, že správnou cestou bude zvýšenie relevancie obsahu. Delili sme sa o príbeh a filozofiu Vesper Homes, aby značka bola vnímaná ako synonymum pre pokrok, technickú zdatnosť, dizajnovú eleganciu a architektonickú kvalitu. Naším cieľom bolo ukázať, že domy od Vesper Homes nie sú obyčajné drevostavby za dva milióny, ale kvalitné a individuálne prispôsobené stavby. 

Obsahová symfónia na rôznych platformách 

Pre realizáciu kampane sme využili niekoľko platforiem, ako sú YouTube, Instagram, Facebook a Spotify. Dôležitým aspektom bolo udržiavanie konzistencie naprieč všetkými kanálmi. Využili sme existujúce materiály, ako sú profesionálne fotografie a videá, a prispôsobili ich špecifikám jednotlivých platforiem. Tým sme zabezpečili, že všetky komunikačné kanály podporovali rovnaký príbeh a vizuálnu identitu značky. Výkonnostné kampane boli zamerané na získavanie leadov, pričom obsahové kampane mali za cieľ čo najlacnejší dosah. Vďaka vyššej frekvencii stretávania sa s obsahom sa používatelia lepšie oboznámili so značkou, čo zvyšovalo pravdepodobnosť konverzie. 

Merateľné úspechy a ušetrený čas 

Výsledky kampane ukázali jej účinnosť. Obchodné oddelenie ušetrilo mnoho hodín vďaka efektívnejšiemu spracovaniu dopytov. Meracie metriky, ako je engagement, ukázali, že naše príspevky boli doručované jasne definovanej cieľovej skupine s optimálnou frekvenciou. To viedlo k vyšším konverziám vo výkone kampane. 

Spätná väzba od klienta potvrdila, že stratégia výrazne zlepšila situáciu. Kľúčové body, ktoré viedli k úspechu, zahŕňali zvýšenú relevanciu obsahu, efektívne využitie rôznych platforiem a jasné zameranie na cieľovú skupinu. 

Kristína Borzová

Account Manager

03. 07. 2024 CaseStudy